Přehled dotací statutárního města Brna
Inez Tuschnerová - Autonomie gesta
2018
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
29/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
130 000 Kč
projekt
700 000 Kč
250 000 Kč
15
17,67
1
18,67