XIV. Brněnská muzejní noc 2018
2018
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
28/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
90 000 Kč
projekt
797 000 Kč
150 000 Kč
15
19
1
20