KOMA - mezinárodní komiksový festival
2018
Komixxx projekt z.s.
22901817
spolek
21/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
180 000 Kč
projekt
463 000 Kč
283 000 Kč
15
18,67
0
18,67