Drazí architekti… / ETIKA ARCHITEKTURY
2018
Plášková Karolína
x
FO
19/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
35 000 Kč
projekt
418 000 Kč
173 000 Kč
15
14,33
1
15,33