Výstavní program Galerie Architektury Brno 2018
2018
Galerie Architektury Brno, z.s.
01308700
spolek
14/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
45 000 Kč
činnost
4 000 000 Kč
750 000 Kč
II. kolo
14
0
14