Publikace ČS KONCEPT 70. LET
2018
FAIT GALLERY, a.s.
29279607
a.s.
10/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
60 000 Kč
projekt
524 000 Kč
150 000 Kč
15
16,67
1
17,67