Kniha Sýpka - retrospektivní publikace
2018
ATELIER SÝPKA, spolek
41605349
spolek
5/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
20 000 Kč
projekt
309 000 Kč
200 000 Kč
II. kolo
12,67
1
13,67