Výstavy v areálu Petrova 2019
2019
Biskupství brněnské
00445142
církevní právnická osoba
9/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
101 000 Kč
projekt
202 000 Kč
133 000 Kč
15
14,67
1
15,67