Mezinárodní seminář izraelských lidových tanců
2018
Spolek OROT Brno
03298175
spolek
7/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
60 000 Kč
projekt
237 000 Kč
165 000 Kč
15
15,33
0
15,33