Provoz stránek Brno-Folklor-Morava
2018
Společnost pro lidové tradice, z.s.
22686169
spolek
31/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
86 000 Kč
60 000 Kč
15
15,67
1
16,67