Obnova a rozšíření vybavení souboru
2018
Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek
75057387
spolek
29/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
43 000 Kč
30 000 Kč
15
16,33
1
17,33