Děti dětem 2018
2018
Sdružení přátel folkloru v Brně z.s.
00487856
spolek
28/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
64 000 Kč
41 000 Kč
15
18
1
19