Veřejná vystoupení Bohunické chasy a Chasičky
2018
Orel jednota Brno-Bohunice
65350057
pobočný spolek
26/F
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
činnost
47 000 Kč
30 000 Kč
15
14
0
14