Obřanský jarní jarmark 2018
2018
OBRspolek, z.s.
05548217
spolek
25/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
71 000 Kč
44 000 Kč
15
14,67
1
15,67