Za našó Rájó ‐ hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin
2018
Národopisný soubor Líšňáci, z.s.
70924431
spolek
23/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
83 000 Kč
40 000 Kč
15
17,67
1
18,67