Reprezentace Brna na zahraničním festivalu
2018
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
21/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
130 000 Kč
89 000 Kč
15
19,33
1
20,33