Živá encyklopedie fokloru
2018
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
20/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
99 000 Kč
66 000 Kč
15
18
1
19