Tradice v životě řecké menšiny - 70 let v ČR
2018
Lyceum Řekyň v České republice
70892318
spolek
19/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
107 000 Kč
50 000 Kč
15
18,33
1
19,33