Grafické práce a tisk odborné publikace Umění loutky
2018
Jirásek Pavel, Mgr.
76363988
OSVČ
18/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
65 000 Kč
projekt
828 000 Kč
100 000 Kč
15
19
1
20