Pořízení krojových součástek
2018
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
17/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
63 000 Kč
40 000 Kč
15
16
1
17