Reciproční koncerty a festivaly
2018
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
15/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
56 000 Kč
38 000 Kč
15
16,33
1
17,33