Lidový oděv - kroj a krojové součástky
2018
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
14/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
150 000 Kč
100 000 Kč
15
16,67
1
17,67