Mezinárodní folklorní festival v zahraničí
2018
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
13/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
80 000 Kč
projekt
788 000 Kč
150 000 Kč
15
19,33
1
20,33