Generální oprava hudebního nástroje – cimbálu
2018
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
12/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
99 000 Kč
44 000 Kč
15
16,33
1
17,33