Přehled dotací statutárního města Brna
Obnova a oprava hudebních nástrojů
2018
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
68687176
spolek
10/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
160 000 Kč
100 000 Kč
15
15,67
1
16,67