Přehled dotací statutárního města Brna
Slavnostní koncert k 30. výročí založení souboru
2018
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
68687176
spolek
9/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
102 000 Kč
projekt
320 000 Kč
200 000 Kč
15
17
1
18