REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ
2018
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
64326616
spolek
7/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
150 000 Kč
projekt
800 000 Kč
360 000 Kč
15
17,33
0
17,33