Děti a píseň
2018
Brněnský orchestr lidových nástrojů, z.s.
01260928
spolek
4/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
167 000 Kč
50 000 Kč
15
19,33
1
20,33