Lidový kroj na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář
2018
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
27037673
spolek
3/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
30 000 Kč
15 000 Kč
15
18,33
1
19,33