Tomáš Kůs: Mělké jámy
2018
WELES, z.s.
27047849
spolek
38/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
20 000 Kč
projekt
60 000 Kč
39 000 Kč
15
17,5
1
18,5