Dětský svět
2019
"VERBUM ET MUSICA", spolek
70853371
spolek
3/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
45 000 Kč
26 000 Kč
15
15,33
1
16,33