VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ, vydání ročníku 70, roku 2018, s příspěvky zaměřenými na tematiku města Brna a Brněnska
2018
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z.s.
00462152
spolek
21/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
375 000 Kč
40 000 Kč
15
16,33
1
17,33