Druhé rozšířené vydání knihy „Divadlo nesmí býti lidu komedií“
2018
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
19/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
40 000 Kč
projekt
70 000 Kč
49 000 Kč
15
18,67
1
19,67