Vydání Knižnice Matice moravské
2018
Matice moravská
60553987
spolek
17/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
45 000 Kč
projekt
148 000 Kč
70 000 Kč
15
17,33
1
18,33