Vydání publikace: Ing. P. Kopečný: Deprese a naděje
2018
Český svaz bojovníků za svobodu - OV Brno - venkov
00442755
spolek
10/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
projekt
70 000 Kč
40 000 Kč
15
0
1
1