Kontexty - kulturně-literární časopis
2018
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
9/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
95 000 Kč
projekt
835 000 Kč
200 000 Kč
15
18,33
1
19,33