Básníci čtou básníky
2018
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
7/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
118 000 Kč
70 000 Kč
15
16,33
1
17,33