Kulturní mozaika pro Brno
2019
"Plán B", z.s.
26517230
spolek
1/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
39 000 Kč
činnost
113 000 Kč
66 000 Kč
15
15
1
16