RozRazil - kulturně-společenský magazín
2018
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
5/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
90 000 Kč
projekt
2 000 Kč
1 000 Kč
15
15,33
1
16,33