Miloš Stehlík - Mizející svět památek
2018
Barrister & Principal Publishing, z.ú.
70889899
ústav
2/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
67 000 Kč
projekt
167 000 Kč
100 000 Kč
15
17,33
0
17,33