Aargh - výtvarná publikace
2018
Analphabet Books, z.s.
26681501
spolek
1/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
155 000 Kč
40 000 Kč
15
17,33
1
18,33