Po stopách brněnské minulosti
2018
Vesna, o.p.s.
15529479
o.p.s.
82/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
8 000 Kč
projekt
20 000 Kč
14 000 Kč
15
14,67
1
15,67