Den Brna
2018
SPOLEČNOST 1645 z.s.
62158988
spolek
69/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
68 000 Kč
projekt
220 000 Kč
152 000 Kč
15
15,67
1
16,67