Brno a bitva u Slavkova
2018
SPOLEČNOST 1645 z.s.
62158988
spolek
68/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
8 000 Kč
projekt
20 000 Kč
13 000 Kč
15
16
1
17