Sraz s duchem místa
2018
Rezekvítek, z. s.
15549429
spolek
61/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
22 000 Kč
projekt
52 000 Kč
36 000 Kč
15
15,67
1
16,67