Jak se žilo ve vládní vile?
2018
Národní památkový ústav
75032333
státní p.o.
54/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
18 000 Kč
projekt
80 000 Kč
45 000 Kč
15
15
1
16