Oči Brna
2018
Moravská zemská knihovna v Brně
00094943
státní p.o.
49/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
180 000 Kč
126 000 Kč
II. kolo
13,33
1
14,33