Ročenka - časopis: Genealogické a heraldické informace, roč. 37/2017
2018
Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.
64327329
spolek
48/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
15 000 Kč
činnost
50 000 Kč
25 000 Kč
15
15,33
1
16,33