Dramatické a hudební studio Kuřátka
2018
Mateřské centrum Kuřátka, spolek
68730161
spolek
44/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
18 000 Kč
projekt
141 000 Kč
45 000 Kč
15
15,33
1
16,33