tzv. Anděl.
2018
Čichoňová Martina
x
FO
42/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
10 000 Kč
projekt
34 000 Kč
22 000 Kč
15
15,33
0
15,33